Matematická analýza I - NOFY151


Obecné informace k průběhu přednášky

Základní odkazy:

tabulka s body ze cvičení
formulář pro zpětnou vazbu k předmětu

Průběh výuky:

přednášky budou (v čase jim určeném v rozvrhu) živě vysílány pomocí platformy Zoom, případně na streamu z učebny N1. Přihlašovací údaje pro odpovídajcí místnost na Zoomu budou zaslány studentům emailem před první přednáškou. Protože možnosti interakce s přednášejícím budou při přednášce velmi omezené, bude po každé přednášce (zpravidla následující den) následovat tzv. hromadná konzultace.

Hromadné konzultace budou probíhat přes platformu Zoom a budou určeny k vyjasnění případných nejasnosti v rámci poslední konané přednášky, cílem bude projít postupně odpřednesenou látku a zodpovědět příslušné dotazy. Ty bude možno pokládat přímo běhen konzultace, a případně bude možné je předem zaslat na mou emailovou adresu.

Individuální konzultace k přednášce nebudou probíhat v žádném předem daném termínu, ale po individuální dohodě s přednášejícím, a to opět přes platformu Zoom a ve výjimečných případech osobně (tato pravidla se podle vývoje situace mohou v průběhu semestru změnit).

Průběh cvičení bude do značné míry záviset na cvičícím, ale obecně platí, že cvičení bude probíhat přes platformu Zoom. Přihlašovací údaje pro odpovídajcí místnost na Zoomu budou zaslány studentům cvičícím před prvním cvičením. Na všech cvičeních budou rovněž následující (stejná) pravidla pro udělení zápočtu: během semestru se budou na cvičení psát tři zápočtové testy, za každý bude možno získat až 10 bodů. Navíc bude možno získat až 10 tzv. bonusových bodů, které by měly zohlednit práci v průběhu semestru (forma jejich získávání bude záležet na cvičícím, může se například jednat o řešení domácích úkolů, nebo nějakou formu aktivity na cvičení). Podmínkou pro získání zápočtu bude obdržení alespoň 15 bodů z celkového počtu 40 možných.

Aktuální počet bodů ze cvičení je k nalezení v tabulce výše, pokud vaše jméno (přezdívka) z nějakého důvodu v tabulce chybí (a chcete-li v ní být uvedeni) napište mi.

Body získané na cvičení budou současně součástí hodnocení u zkoušky.

Ukázky zápočtových testů:
1. test
2. test
3. test

Pravidla pro psaní zápočtových testů:
během psaní zápočtových testů můžete mít k dispozici jen psací potřeby a papír. Nepište prosím ničím málo výrazným (např. obyčejnou tužkou). Každý by měl mít po celou dobu testu zapnutou kameru, která snímá nejen jeho, ale i stůl, na kterém píše. Mělo by být vidět, že na stole kromě paríru a psacích potřeb neleží nic dalšího. Po skončení testu papíry nafoťe/naskenujte a (pokud neřekne cvičící jinak) pošlete na emailovu cvičícího. Soubory by měly být (opět pokud neřekne cvičící jinak) ve formátu PDF. Pro jeho vytvoření doporučuji použít aplikace Microsoft Office Lens či Adobe Scan (nebo jim podobné), pochopitelně můžete poižít i fyzický skener.

Náhradní termín pro studenty, kteří z vážných důvodů nepsali některý ze zápočtových testů (a byly včas omluveni u cvičícího) se bude konat 13.1.2021 od 13:00, případní zájemci se na mě prosím obraťte emailem.

Stránky jednotlivých cvičících:
stránka L. Krumpa
stránka S. Krýsla
stránka O. Kincla
stránka O. Kremla


Zkouška:

bude sestávat ze dvou částí, početní a teoretické, obě části probíhají písemně, u teoretické části však může následovat ještě ústní pohovor, kde může být student požádán o dovysvětlení některých detailů z písemné části či zodpovězení dodatečných otázek. V početní části bude možno získat celkem 36 bodů, v teoretické části to bude 24 bodů, celkem tedy 60 bodů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 18 bodů z početní části a alespoň 12 bodů z teoretické části. Počet získaných bodů, podle kterých bude určena známka, bude maximum z následujících dvou hodnot:
- počet bodů získaných z početní a teoretické části,
- (počet bodů získaných z početní a teoretické části + počet bodů získaných na cvičení)*0,6.
Z této hodnoty bude pak známka určena podle klíče:
30-41 dobře,
42-51 velmi dobře,
52-60 výborně.

Ten, kdo z početní části získá alespoň 25 bodů, ji už při případných dalších termínech nebude muset opakovat a může psát jen část teoretickou.


Podrobnější informace ke zkouškám

Seznam definic a vět

Ukázky zkouškových testů:
početní část
teoretická část


Zkouškové testy
6.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
11.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
14.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
18.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
21.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
25.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
28.1.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
1.2.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
8.2.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
11.2.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
15.2.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část (řešení problémových příkladů)
22.2.2021 početní část 1 (řešení) početní část 2 (řešení) teoretická část
Výuka


Přednášky

probraná látka
přednáška 1.10.2020 (záznam přednášky)
přednáška 5.10.2020 (záznam přednášky)
přednáška 8.10.2020 (záznam přednášky)
přednáška 12.10.2020 (záznam přednášky)
přednáška 15.10.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 19.10.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 22.10.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 26.10.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 29.10.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 2.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 5.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 9.11.2020 (záznam přednášky)
přednáška 12.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 16.11.2020 (záznam přednášky)
přednáška 19.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 23.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 26.11.2020 (záznam přednášky)
přednáška 30.11.2020 (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 3.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 7.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 10.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 14.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 17.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 21.12.2020 (záznam přednášky)
přednáška 4.1.2021 (záznam přednášky)
přednáška 7.1.2021 (záznam přednášky)

všechny přednášky dohromady

tabulky derivací a primitivních funkcí tabulky substitucí (ze stránek M. Pokorného)

literatura a odkazy
Kopáček J.: Matematika pro fyziky I
Černý, R., Pokorný M.: Matematika pro fyziky I
Jarník J.: Diferenciální počet I
Jarník J.: Integrální počet I
videozáznamy starší (ale velmi podobné) verze předmětu v podání M. Pokorného
loňské stránky (starší verze) předmětu na stránkách J. Málka
myšlenkové mapy J. Kučery (na stránkách L. Krumpa: komplexní čísla, číselné obory, limity, derivace, elementární funkce)


Cvičení (úterý 14:00)

příklady na cvičení
příklady na 29.9.2020 (záznam cvičení)
příklady na 6.10.2020 (záznam cvičení)
příklady na 13.10.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 20.10.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 27.10.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 3.11.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 10.11.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 24.11.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 1.12.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 8.12.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 15.12.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řěšení některých průběhů ze stránech M. Zeleného, řešení ostatních příkladů)
příklady na 22.12.2020 (záznam cvičení, zápisky z tabule, řešení některých příkladů)
příklady na 5.1.2021 (záznam cvičení, zápisky z tabule)


tabulky derivací a primitivních funkcí tabulky substitucí (ze stránek M. Pokorného)


domácí úkoly
domácí úlohy na 2. týden
domácí úlohy na 3. týden
domácí úlohy na 4. týden (řešení)
domácí úlohy na 5. týden (řešení)
domácí úlohy na 6. týden (řešení)
domácí úlohy na 7. týden (řešení)
domácí úlohy na 8. týden (řešení)
domácí úlohy na 10. týden (řešení)
domácí úlohy na 11. týden (řešení)
domácí úlohy na 12. týden

zápočtové testy
1. test (27.10.2020) - řešení
2. test (1.12.2020) - řešení


Mathematica
limity
derivace


literatura a odkazy
Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I
sady příkladů M. Pokorného
sbírka příkladů L. Picka
stránka M. Zeleného, kde je spousta řešených příkladů