Poznámky z videocvik

19. 5.ODR Vyššího řádu se spec. PS
14. 5. ODR Variace konstant
12. 5. ODR Lepení
7. 5. ODR se separovanými proměnnými
30. 4. Konvergence Newtonova integrálu II
28. 4. Konvergence Newtonova integrálu
21. 4. Aplikace určitého integrálu.
16. 4. Určitý integrál 2.
14. 4. Úvod do určitého integrálu.
9. 4. Odmocniny - spadl bohužel počítač a dokument se neuložil
7. 4. Goniometrické substituce 2 + Lepení.
2. 4. Goniometrické funkce a jejich substituce.
31. 3. Parciální zlomky podruhé.
26. 3. Parciální zlomky.
24. 3. Substituce 2. typu.
19. 3. Úvod, Per Partes a Substituce.

Obyčejné diferenciální rovnice

27. Vyšší řád s konst. koeficienty - variace konstant
27.řešení
26. Vyšší řád s konst. koeficienty a speciální PS
26.řešení

25. Lineární ODR
25.řešení
Geogebra - lepení - ilustrace příkladu, aneb: kterak slepit, když nedostaneme rovnici přesně v lineárním tvaru

24. ODR se separovanými proměnnými + lepení
24.řešení
Geogebra - lepení sep. prom. - vzor
Lepení sep. prom.

23. ODR se separovanými proměnnými
23. řešení
ODR se separovanými proměnnými - algoritmus
Simulace králící a vlci
Simulace bakterie

Konvergence Newtonova integrálu

22. Konvergence Newtonova integrálu III
22. řešení
21. Konvergence Newtonova integrálu II
21. řešení

Tabulka Absolutní konvergence Newtonova integrálu
Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu

20. Konvergence Newtonova integrálu
20. řešení Grafy geogebry - škála

Určitý integrál

19. Aplikace určitého integrálu
19. řešení
18. Určitý integrál II.
18. řešení.
17. Určitý integrál.
17. řešení.

Neurčitý integrál

Pomůcka na substituci odmocnin
16. Odmocniny
16. řešení

15. lepení, goniometrické substituce II
15. řešení
Grafy k lepení
Pomůcka na goniometrické substituce
14. Goniometrické funkce
14. řešení

13. Parciální zlomky 2.
13. řešení.
12. Parciální zlomky
12. řešení

11. Substituce 2. druhu
11. řešení
10P. Per partes
10P. řešení
10S. Substituce
10S. řešení

9. Primitivní funkce - úvod
9. řešení - opraven příklad (3i)

Řady

8. cvičení jsme opakovali z domova
7. Konvergence pomocí Taylora
7. řešení

6. Směs kritérií
6. řešení
5. Limitní srovnávací kritérium
5. řešení

4. Konvergence řad - d'Alembert, Cauchy
4. řešení

Taylorův polynom

3. Taylorův polynom - limity II
3. řešení

2. Taylorův polynom - limity
2. řešení

1. Taylorův polynom
1. řešení
Taylor k e^x

Distanční výuce byly věnované samostatné stránky.

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Učebnice analýzy, aj
  • HELM Workbooks

Applety

Taylor

Řady

Primitivní funkce

Diferenciální rovnice

Applety

Odkazy