Luboš Pick

  Luboš Pick   

katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
pracovna: Sokolovská 83, 2. patro, č. dveří 286
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě
telefon: 221-913-264
e-mail: pick@karlin.mff.cuni.cz

Osobní údaje / Personal data:


Interesting forthcoming conferences


SVOČ 2018 - informace pro studenty MFF

fakultní kolo SVOČ v kategoriích M1a M2 se koná ve čtvrtek 26.04. ve 13:00 v seminární místnosti KMAVýuka / Teaching: