homepage of Luboš Pick
Luboš Pick

  Luboš Pick   

katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
pracovna: Sokolovská 83, 2. patro, č. dveří 239
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě
telefon: 221-913-264
e-mail: pick@karlin.mff.cuni.cz
Osobní údaje / Personal data:Interesting conferences in 2016


SVOČ 2016 - informace pro studenty a pedagogy MFF UK

Fakultní kolo SVOČ na MFF UK v kategoriích M1 a M2 se koná
v pátek 29.4. v 13:00 v seminární místnosti KMA.
Výuka / Teaching: