Aktuality

Máte-li specifické potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.

V letním semestru 19/20 probíhala distanční výuka. Třeba by nějaké návody mohly být ještě nápomocné.

Hlava ramena...

Obyčejné diferenciální rovnice

28. vyšší řád + variace konstant
28. řešení

27. vyšší řád + speciální PS
27. řešení

26. Variace konstant + Bernoulli
26. řešení
Geogebra - lepení lineární rovnice

25. Lepení + homogenní rovnice
25. řešení
Vzor lepení
Geogebra - lepení sep. prom. - vzor
Geogebra - 2. př. - Lepení sep. prom.
Geogebra - lepení homogenní rovnice

24. Separované proměnné
24. řešení
ODR se separovanými proměnnými - algoritmus J. Spurného
Růst bakterií
Geogebra - úvodní příklad

Konvergence Newtonova integrálu

23. Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu 2
23. řešení

22. Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu
22. řešení

21. konvergence Newtonova integrálu
21. řešení

20. konvergence Newtonova integrálu
20. řešení
Odvození absolutní konvergence
Tabulka Absolutní konvergence Newtonova integrálu
Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu
Grafy geogebry - škála

Teorie a integrál

19. Integrál - Teorie
19. řešení

Určitý integrál

18. Určitý integrál - Aplikace
18. řešení
Vykreslování křivek
Objem rotačního tělesa Geogebra

17. Určitý integrál 2
17. řešení

Geometrický význam Newtonova integrálu - wiki - wiki
Drobné úložky k integrálu

16. Určitý integrál
16. řešení

Geogebra 1
Geogebra 2 - substituce A
Geogebra 3 - substituce B

Neurčitý integrál

15. Goniometrické funkce + lepení
15. řešení
Lepení ukázka
1 Lepení
2 Lepení
3 Lepení

14. Goniometrické funkce
14. řešení
Goniometrické substituce - pomůcka
Skládání gonimometrických a arc funkcí - Geogebra

13. Odmocniny
13. řešení

Geogebra k ukázce

11. + 12. Parciální zlomky
11. + 12. řešení
Parciální zlomky - tabulka
Parciální zlomky - teorie

10. Substituce 2 druhu
10. řešení
Hyperbolické funkce ze ZS
Hyperbolické funkce ze ZS řešení
Geogebra

9. Per partes + substituce 2
9. řešení
Learning apps - substituce vs. pp
Geogebra ke cvičení
Lepení vzor
Lepení vzor 2

8. Per partes + substituce
8. řešení

6. Primitivní funkce
6. řešení

Konvergence řad

7. Teoretické úložky na řady
7. řešení

5. Konvergence řad opakování
5. řešení - doplněna AK do řešení 1a

4. Neabsolutní konvergence řad
4. řešení

3. Taylor v řadách
3. řešení

2. SK, LSK
2. řešení

1. d'Alembert, Cauchy
1. řešení

Zápočtové písemky

2. písemka + řešení
2. vzorová písemka
2. vzorová písemka - řešení

1. písemka + řešení
1. vzorová písemka - řešení
1. vzorová písemka

Letošní program

Harmonogram s daty jako tabulka

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba napsat 2 zápočtové písemky, každou alespoň na 50%. V případě neúspěchu je možné si obě písemky jednou opravit.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí alespoň 26 cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Sbírky příkladů a něco teorie

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Techambition - vizualizace a applety, SŠ + derivace
  • HELM Workbooks

Řady, Taylor

Primitivní funkce

Konvergence Newtonova integrálu

Diferenciální rovnice

Applety

Odkazy