prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 262, 95155 3262
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/mirek-c.htm

VÝUKA

Matematická analýza 2, cvičení, úterý 15.40-17.10 N4, středa 10.40-12.10 N4

Materiály ke cvičeníTopologický seminář (NMMA458), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

19.2.2023, Témata pro seminář

26.2.2023, B.Vejnar: On conjugacy of transitive resp. minimal homeomorphisms on the Hilbert cube, the Cantor set resp. tame cantoroids

4.3.2023, M. Hevessy: Zero-dimensional metrizable CDH space whose square is not CDH
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací