Aktuality

Budeme se těšit v čtvrtky mezi 9:00 a 10:30 v K4.

Máte-li speciální potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.

V zimním semestru 20/21 probíhala distanční výuka. Třeba by nějaké návody mohly být ještě nápomocné.

Letošní program

Harmonogram s daty jako tabulka

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba

  • zúčastnit se alespoň 50% cvičení (=7 cvičení z 14);
  • úspěšně napsat 3 zápočtové písemky. Jednu neúspěšnou písemku bude možné si opravit na konci semestru.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí všechna cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • CalPolyPomona - Conceptesty k funkcím více proměnných

Diferenciální rovnice

Applety a aplikace

Metrické prostory

AC, BV, lipschitzovské funkce

Souvislé prostory

Funkce více proměnných

Applety

Odkazy