Marek Cúth - materiály ke cvičením
Úvod
Příklady
Programy
Publikace
Na této internetové stránce jsou umístĕny materiály ke cvičením, která letos vedu (Matematická analýza 2 na MFF).
Nalezete tu také archiv s příklady pro předmĕty, které jsem dříve cvičil a seznam mých publikací.
V případĕ zájmu je možné mne kontaktovat: mailem (cuth[zavinac]karlin.mff.cuni.cz)