Aktuální předměty

Materiály k předmětu Kalkulus 1


Popis předmětu a informace k zápočtu a ke zkoušce


Prerekvizity týkající se elementárních funkcí


Seznam probrané látky na přednášce


Nějaké vzorově spočítané příklady: primitivní funkce, Newtonuv integrál, konvergence Newtonova integrálu


Zdroje příkladů pro počítání doma/na cvičení (některé budou spočítány na přednášce)


Zadání proběhlých zkouškových písemekMateriály ke cvičení z Matematické Analýzy 4: příklady (tex)Materiály k předmětu Metrické prostory: lze nalézt na webu kolegy Rmoutila

Archiv materiálů k výuce


Funkcionální analýza 2 (2022/23): přednáška, cvičení.


Funkcionální analýza 1 (2022/23): přednáška, cvičení.


Vybrané partie z funkcionální analýzy (2021/22): přednáška, cvičení, zkouškové písemky (tex).


Úvod do funkcionální analýzy (2021/22): přednáška, cvičení, zkouškové písemky (tex).


Metrické prostory (2019/20): text k přednášce sepsaný studentem J. Hladilem


Kalkulus 2 (2020/21): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Kalkulus 1 (2019/20): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Kalkulus 4, starý sylabus (2018/19): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Kalkulus 3, starý sylabus (2018/19): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Kalkulus 2, starý sylabus (2017/18): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Kalkulus 1, starý sylabus (2017/18): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex).


Teorie míry a integrálu (2013/14): příklady (tex), výsledky (tex).


Matematická analýza 1

rok (2016/17): příklady16-17 (tex), výsledky16-17 (tex)

rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex)

rok (2012/13): příklady12-13, výsledky12-13


Matematická analýza 2

rok (2016/17): příklady16-17 (tex), výsledky16-17 (tex)

rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex)

rok (2012/13): příklady12-13, výsledky12-13


Matematická analýza 3 (2023/24): příklady (tex)


Matematická analýza 4 (2021/22): příklady (tex)


Matematika 1 (FSV) rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex); rok (2010/11): příklady15-16, výsledky15-16


Matematika 2 (FSV) rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex); rok (2010/11): příklady15-16, výsledky15-16


Matematika 3 (FSV) rok (2011/12): příklady, výsledky


Matematika 4 (FSV) rok (2011/12): příklady, výsledky

Užitečné studijní materiály

Užitečná sbírka příkladů (i řešených) z teorie míry: Lukeš - Příklady k teorii Lebesgueova integrálu (ke stažení zde).


Užitečná sbírka řežených příkladů z matematické analýzy pro první semestr: Vanžura (ke stažení zde).


Předběžná verze připravovaných skript od doc. Johanise a prof. Spurného z funkcionální analýzy

Předběžná verze připravované sbírky řešených příkladů z funkcionální analýzy