Teorie k integrálu

27. Teorie
27. řešení

Obyčejné diferenciální rovnice

26. Vyšší řád s variací konstant
26. řešení

25. Vyšší řád se spec. PS
25. řešení

24. Lineární rovnice
24. řešení - opraveno 2a
Geogebra - lepení - ilustrace příkladu, aneb: kterak slepit, když nedostaneme rovnici přesně v lineárním tvaru

23. Separované proměnné
23. řešení
23. vzorový příklad na lepení
ODR se separovanými proměnnými - algoritmus J. Spurného
Geogebra - sep. prom, bez lepení - vzor
Geogebra - lepení sep. prom. - vzor
Geogebra - 2. př. - Lepení sep. prom.
Růst bakterií

Konvergence integrálu

Odvození absolutní konvergence - opravené abs. hodnoty v Př. 6.

22. Absolutní konvergence Newtonova integrálu 2
22. řešení

21. Absolutní konvergence Newtonova integrálu
21. řešení
Tabulka Absolutní konvergence Newtonova integrálu
Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu
Grafy geogebry - škála

Určitý integrál

Drobné úložky k integrálu
20. Aplikace urč. integrálu
20. řešení

19. Určitý integrál 2
19. řešení - opraveno 10

18. Určitý integrál
18. řešení

Geogebra 1
Geogebra 2 - substituce A
Geogebra 3 - substituce B

Integrály

Pexeso Per partes nebo substituce?

17. Odmocniny
17. řešení
Tahák na odmocniny
Geogebra ukazka 2

16. Goniometrické substituce + lepení
16. řešení
1h Lepení
1a Lepení
1b Lepení

15. Goniometrické substituce
15. řešení
Pomůcka na goniometrické substituce
Skládání gonimometrických a arc funkcí - Geogebra

14. Parciální zlomky 2
14. řešení

13. Parciální zlomky
13. řešení

12. 2. Věta o substituci
12. řešení

11. Per partes, Substituce II + Lepení
11. řešení
Grafy k lepení
Lepení vzor
Lepení vzor 2

10. Per partes + Substituce
10. řešení opraveno 3i

9. Primitivní funkce
9. řešení

Řady

8. Řady pomocí Taylora
8. řešení

7. C řady + teorie
7. řešení - opraven 3)

6. Leibniz
6. řešení

5. SK + LSK
5. řešení
Tabulka pro LSK

4. Cauchy, d'Alembert
4. řešení - upraveno 1e)

Taylorův polynom

3. Taylorův polynom a limity II
3. řešení

2. Taylorův polynom a limity
2. řešení

1. Taylorův polynom - opraveny Hinty, 6b
1. řešení - opravená verze
1. Rozvoje s óčkem
Tabulka Taylora

Písemky

1. zápočtové písemky

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Na zápočet je třeba

  • mít alespoň 60% účast (zatím to vychází na cca 16 cvičení);
  • úspěšně napsat všechny 3 zápočtové písemky. Konkrétně je potřeba získat z každé alepoň 40% bodů. Jednu zápočtovou písemku je možno si opravit na konci semestru.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Učebnice analýzy, aj
  • HELM Workbooks

Applety

Řady

Primitivní funkce

Diferenciální rovnice

Applety

Odkazy