Přidána tabulka na Základní tělesa

Materiály ke zkoušce

Derivace
Limitní srovnávací kritérium řad
Teorie k řadám
Goniometrické substituce
Tabulka primitivních funkcí
Parciální zlomky
Základní tělesa

Odkazy a zdroje příkladů

Odkazy

Zkouškové příklady z minulých let
Zkouškové příklady doc. Kalendy
Příklady k řadám zkouškové obtížnosti

Stránky přednášejícího
Stránky J. Spurného

Funkce jedné proměnné

Přehled elementárních funkcí
Cyklometrické funkce
Goniometrické a arc. funkce
SŠ úvod k funkci arkus sinus
SŠ cyklometrické funkce
Starší cvičení na arcus funkce
Řešení staršího cvičení
Příklady na arcus funkce AJ
Herbář funkcí

Funkce více proměnných

Fce více proměnných - P. Volný - všehochuť
Inteligentí Kalkulus, I. Černý - všehochuť
Vybrané partie - všehochuť
Vybrané partie cvičení - všehochuť
Diferenciální počer fcí více proměnných - J. Klaška

Definiční obory, vrstevnice
Definiční obory

Parciální derivace, bc. práce - L. Mračnová
Řetízkové pravidlo

Lokální i globální extrémy
Lokální i globální extrémy II

Lineární algebra

P. Olšák
Matice - R. Mařík
P. Růžička
Chyby při práci s maticemi - str. 17
M. Hojdarová
Novotná, Trch

Řady

Cvičení z minulých let

11. Úvod do řad
11. řešení
12. d'Alamber, Cauchy
12. řešení
20. Heine+řady
20. řešení

Řady - všehochuť

Zkouškové písemky doc. Rokyty ZS 0809
Řešené příklady na LSK,
Kalenda, Holický - vyskytují se tu srovnávací kritéria pro nekladné řady
Postup k řadám Tomáše Bárty
Druhý postup k řadám Tomáše Bárty

Integrál

Cvičení z minulých let

13. Goniometrické substituce
13. řešení
11. Parc. zlomky II
12. řešení
11. Parciální zlomky
11. řešení
9. Per partes
9. řešení
8. Substituce
8. řešení
7. Integrál úvod
7. řešení

Zkouškové písemky doc. Rokyty (řešené)

ZS 1617
LS 0809

Integrály - všehochuť

Odmocminy a gon. funkce
Určitý integrál
Různé integrační metody
Ilja Černý
Substituce
Rozklad na parciální zlomky
Integrace parciálních zlomků
Integrace trigonometrických funkcí

Včehochuť

Analýza i algebra
Khanova škola

Jak psát céčko nad rovnítko u integrálu - první "c" píšeme v okamžiku kdy zmizí znak integrace (v případě per partes kdy zmizí poslední znak integřítka). Napíše se jednou právě v tomto okamžiku, pak už ho není třeba.

Pár slov o konvexitě a konkavitě funkcí více proměnných, P. Holický, O. Kalenda.

Maximum a minimum dvou spojitých funkcí je také spojitá funkce. Lze najít v odpovědích na Math.Stackxchange 1 a Math.Stackxchange 1.
Pro dvě nespojité funkce to platit nemusí.

Co se dělo

bonusové cvičení - směs integrálů
12. cvičení - goniometrické substituce
11. cvičení - parciální zlomky
10. cvičení - primitivní funkce, substituce, per partes
bonusové cvičení - opakování na řady
9. cvičení - řady
8. cvičení - matice podruhé, determinanty a invers
bonusové cvičení - opakování funkcí více proměnných
7. cvičení - matice
6. cvičení - implicitní funkce
5. cvičení - extrémy s vazbou
4. cvičení - extrémy funkcí
3. cvičení - parciální derivace, plánované řetízkové pravidlo ještě přijde
2. cvičení - otevřené a uzavřené množiny, parciální derivace
1. cvičení - úvod do funkcí více proměnných, vrstevnice, definiční obory