Ke zkoušce

Materiály prof. Huška:
Integrál funkcí více proměnných
Integtál s parametrem
Míra
Posloupnosti a řady funkcí
Fourierovy řady

Tabulky a vzory:
Oprava vzoru integrálu s parametrem
Vzory na integrál s parametrem I
Vzory na integrál s parametrem II
Limitní srovnávací kritérium
Konvergence Newtona
Tabulka konvergence
Substituce
Kovergence řad - str. 2Pravidla pro prohození sum
Písemka z předloňskaCo se dělo

13. cvičení Mocninné řady podruhé.
12. cvičení Fourierovy řady podruhé.
11. cvičení Fourierovy řady.
10. cvičení mocninné řady.
9. cvičení řady funkcí, opraven vzor pro integrál s parametrem.
8. cvičení limita posloupnosti funkcí a stejnoměrná konvergence.
7. cvičení Gamma a Beta funkce, úvod do míry.
6. cvičení integrál a derivace.
5. cvičení spojitost integrálu s parametrem.
4. cvičení prohození mezí, záměna limity a integrálu u posloupností funkcí.
3. cvičení opakování.
2. cvičení analogicky pro 3D.
1. cvičení bylo věnováno základním 2D integrálům a dotkli jsme se věty o substituci ve 2D a polárních souřadnic.

Trocha radosti na úvod semestru. Fraktálů se dotkneme jen velice letmo, ale pohled je to hezký.
Známé a jednoduché: Cantorovo diskontinuum, Sierpinského trojúhelník, Kochova vločka
A barevné: Mandelbrot, Černobíle, Mobius Dragon, Spirála, Barevně, Ještě jeden

Zdroje příkladů

Fourierovy řady:
Bakalářská práce Jany Hrabalové
Jiné periody
Komentované přednášky
Bakalářská práce Tomáše Krisla Mocninné řady:
M. Dížková - Teorie a užití mocninných řad v R
L. Janoušková - nekonečné řady
E. Složilová - Mocninné řady
Posloupnosti a řady funkcí:
Ondřej Kalnda - archiv příkladů
Ilja Černý, Inteligentní kalkulus
Metody řešení vybraných úloh
ČVUT
tucekweb.info
Gamma funkce:
tucekweb.info
Míra:
Diplomová práce E. Kleknerové
Baklářská práce I. Peškové
Konstrukce borel. množin, str. 9 dole
Vícerozměrný integrál a věta o substituci:
Řešené příklady,
Integrály,
Integrály II,
Bodová limita posloupnosti:
Math Tutor
Konvergence
Metody řešení vybraných úloh
Integrál a limita posloupnosti, spojitost, derivace:
Lukeš, příklady k teorii Lebesgueova integrálu
Porovnání různých integrálů (Newton, Riemann, Lebesgue...)
http://theses.cz/id/huhgxd/00171494-360642659.pdf

Odkazy

Stránky předmětu
Stránky přednášejícího