prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 214
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA

Kalkulus 4 (NMMA212) úterý 9.00-10.30 v K2, čtvrtek 9.00-10.30 v K2

Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a úspěšné vyřešení (alespoň 50%) tří písemek, které budou zhruba koncem března, dubna a května. Jsou možné nejvýše 2 neomluvené absence na cvičení.


Následující materiály jsou jen souhrnem základních pojmů a jejich vlastností probíraných na přednášce a nenahrazují přednášku.

Křivkový integrál, Elementární komplexní funkce, Derivace komplexní funkce, Integrace komplexní funkce, Řady komplexních funkcí, Rezidua, Laplaceova transformace (tabulka), Fourierova transformace, Variační počet,

Třetí zápočtová písemka (Laplaceova a Fourierova transformace, variační počet) se píše na přednášce 25.5.2017.


Topologický seminář (NMAT005), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

27.2.2017, V.Kovařík: Kompaktifikace a ultrafiltry ,

6.3.2017, V.Kovařík: Kompaktifikace a ultrafiltry ,

13.3.2017, A.Bartoš: Wallmanovy kompaktifikace ,

20.3.2017, A.Bartoš: Wallmanovy kompaktifikace ,

27.3.2017, A.Bartoš: Compactification of non-Wallman type ,

3.4.2017, Ait Taleb Mohamed Taha: Topological groups ,

10.4.2017, Ait Taleb Mohamed Taha: Topological groups ,

24.4.2017, Dokončení top.grup., Jan Novák: Dichotomy of compactifications of topological groups (A.V.Archangelskij) ,

15.5.2017, Jan Novák: Dichotomy of compactifications of topological groups (A.V.Archangelskij), dokončení ,

22.5.2017, G.Dohnal: Dichotomy of compactifications of topological groups (A.V.Archangelskij) ,
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací