prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 214
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA

Obecná topologie 2 (NMMA462) , úterý 12.20-13.50 seminární místnost MÚ UK, cvičení úterý 14.00-15.30 v K12

Konání zkoušky je podmíněno získáním zápočtu. Zkouška je ústní a její obsah odpovídá sylabu tohoto předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na cvičení s nejvýše třemi neomluvenými absencemi.


Topologický seminář (NMAT005), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

19.2.2018, M.Hušek: Faktorizace zobrazení na součinech ,

26.2.2018, B.Vejnar: Borel reduction of homeomorphisms on compact metric spaces ,

5.3.2018, H.Marková: Akce grup na topologických prostorech - základy ,

12.3.2018, H.Marková: pokračování z 5.3. ,

19.3.2018, A.Bartoš: Akce topologických grup na topologických prostorech ,

26.3.2018, A.Bartoš: pokračování z 19.3. ,

9.4.2018, A.Bartoš: pokračování z 19.3. ,

16.4.2018, A.Bartoš: dokončení z 19.3. ,

23.4.2018, B.Vejnar: Univerzálni grupové akce ,

14.5.2018, M.Hušek: Separátní spojitost na součinech a v grupách ,

21.5.2018, M.Rmoutil: Recovering a compact Hausdorff space X from the compatibility ordering on C(X) ,
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací