prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 214
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA


Topologický seminář (NMAT005), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací