prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 262
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA


Topologický seminář (NMMA458), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

18.2.2019, V.Pitrová: Epimorfizmy v topologických grupáchMatematika IV (cvičení), FSV, úterý 12.30-13.50
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací