prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 262
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA


Topologický seminář (NMMA458), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

18.2.2019, V.Pitrová: Epimorfizmy v topologických grupách

25.2.2019, pokračování z 18.2.

4.3.2019, pokračování z 25.2.

11.3.2019, A.Bartoš: Superkompaktnost metrických kompaktních prostorů.

18.3.2019, pokračování z 11.3.

25.3.2019, pokračování z 18.3.

1.4.2019, D.Uhrik: c-Many types of a Psi-space

8.4.2019, pokračování z 1.4.

15.4.2019, B.Vejnar: The complexity of conjugacy equivalence relations

29.4.2019, pokračování z 15.4.

6.5.2019, M.Hušek: Obecná topologie před 100 lety (Hausdorff, Aleksandrov, Urysohn) ,

13.5.2019, J.Bobok: Topologická entropie Banachových prostorů ,

20.5.2019, M.Hušek: Homeomorfizmy kompaktifikací a uniformity na uspořádaných množinách ,Matematika IV (cvičení), FSV, úterý 12.30-13.50
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací