Rukou psané poznámky ze cvik St: 15:40, Čt: 9:00
Rukou psané poznámky ze cvik St: 17:20, Čt: 10:40

Obyčejné diferenciální rovnice

26. ODR n-tého řádu - variace konstant
26. řešení

25. ODR n-tého řádu se speciální PS
25. řešení
Geogebra - lepení - ilustrace příkladu, aneb: kterak slepit, když nedostaneme rovnici přesně v lineárním tvaru

24. Lineární ODR
24. řešení
Geogebra - lepení - ilustrace příkladu, aneb: kterak slepit, když nedostaneme rovnici přesně v lineárním tvaru

23. ODR se separ. prom.
23. řešení - opraven překlep ve 2b
23. vzorový příklad na lepení
ODR se separovanými proměnnými - algoritmus J. Spurného

Geogebra - sep. prom, bez lepení - vzor
Geogebra - lepení sep. prom. - vzor
Geogebra - 2. př. - Lepení sep. prom.

Konvergence Newtonova integrálu

22. Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu 2
22. řešení opravená verze (příklad 3d)

21. Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu
21. řešení
Tabulka neabsolutní konvergence Newtona

20. Absolutní konvergence Newtonovaintegrálu 2
20. řešení

19. Absolutní konvergence Newtonovaintegrálu
19. řešení
Tabulka Absolutní konvergence Newtonova integrálu
Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu
Grafy geogebry - škála
Najděte dvojice na konvergenci

Určitý integrál

18. Aplikace integrálu
18. řešení

Prezentace - teorie
17. Určitý integrál 2
17. řešení

16. Určitý integrál
16. řešení

Geogebra 1
Geogebra 2 - substituce A
Geogebra 3 - substituce B

Neurčitý integrál

15. Odmocniny
15. řešení
Pomůcka na substituci odmocnin

14. Goniometrické substituce + lepení
14. řešení
1h Lepení
1a Lepení
1b Lepení

Pomůcka na goniometrické substituce
13. Goniometrické substituce
13. řešení
Skládání gonimometrických a arc funkcí - Geogebra

12. Parciální zlomky 2
12. řešení
12. integrace kosinu

11. Parciální zlomky
11. řešení

Pexeso s PF

10. 2. Věta o substituci
10. 2. Věta o substituci - klasická verze
10. řešení
9. Per partes + substituce + lepení
9. Per partes + substituce + lepení - klasická verze
9. řešení
Grafy k lepení
Lepení vzor
Lepení vzor 2

8. Per partes + substituce
8. řešení opravená verze (příklad 3v, rozepsán 3l)

7. Primitivní funkce
7. řešení
Tabulka primitivních funkcí

Řady

7. Krátká vsuvka ke komplexním řadám

6. Opakování - příklady doc. Rokyty
6. řešení doc. Rokyty

5. Abel, Dirichlet, Leibniz
5. řešení

4. d'Alembert, Cauchy
4. řešení

3. Řady pomocí Taylora
3. řešení
Taylorovy rozvoje

2. cvičení = 1. cvičení
1. LSK a SK
1. řešení
Pomůcka pro volbu LSK

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Učebnice analýzy, aj
  • HELM Workbooks

Applety

Řady

Primitivní funkce

Diferenciální rovnice

Applety

Odkazy