Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba

 • zúčastnit se alespoň 50% cvičení (=cca 7 cvičení z 13);
 • úspěšně napsat 2 zápočtové písemky. K písemce je možné si donést 1 ručně psaný tahák velikosti A4 (z jedné strany). Neúspěšnou písemku bude možné si opravit vypracováním příkladů na doma.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí všechna cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

 • Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence řad
 • Taylorův rozvoj - řady
 • Seznam kritérií k řadám
 • Primitivní funkce se sinh
 • Tabulka absolutní konvergence Newtonova integrálu
 • Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu
 • Tělesa s parametrizací - s obrázky
 • 23D Substituce v integrálech

  Odkazy na další materiály

  Funkce více proměnných

  Applety

  Míra a integrál, Vícerozměrné integrály

  Teorie

  Konvergence integrálu

  Vícenásobné a křivkové integrály

  Vícenásobné integrály

  Applety

  Odkazy