Opakování

24. Opakování - teorie
24. řešení - opraven př. (17), (10)

23. Opakování - písemka
23. řešení

Derivace

21. Průběh funkce 2
21. řešení

21. Průběh funkce
21. řešení
Další příklady na průběh
21. potřebná teorie
Průběh funkce doc. Rokyty

20. L'Hospital + Heine
20. řešení - opraven př. 4 (zejména 4e)

19. Derivace
19. řešení
Geogebra k ukázce

18. Derivace
18. řešení

Funkce

17. VOLSF, f g
17. řešení - upraveno (3f)

16. VOLSF, exp, log
16. řešení - upraven (1c, 1e, 1h)
Grafy v geogebře

15. VOLSF, sin, cos
15. řešení
Grafy v geogebře

13. odmocniny
13. řešení

12. úvod do limit funkcí
12. řešení - opraveny překlepy
Pexeso na funkce
12. rychlé otázky na limity
Epsilon -- delta definice limity - geogebra
Doplň funkci, aby byla spojitá

Posloupnosti

11. rekurentní posloupnosti
11. řešení

10. celá část
10. řešení
Geogebra - celá část
Geogebra - ukázka
Geogebra - příklady 1a
Geogebra - příklady 1e

9. Limsup, liminf
9. řešení - opraveno
Geogebra - limsup příklady
Geogebra - limsup definice

8. éčko
8. řešení
Geogebra - éčko

7. Růstová škála
7. řešení - opraveno (2e)
Růstová škála - geogebra

6. Limita posloupnosti úvod
6. řešení - opraveno (5b)
Definice limity geogebra

Úvod

5. Hyperbolické funkce + supremum
5. řešení - doplněna 7)
Grafy v geogebře

4. Cyklometrické funkce
4. řešení - opraveno 1g)
4. Prezentace

3. Výroky a zobrazení
3. řešení - překresleno (9)

2. Rovnice, indukce
2. řešení
- opraveno (1b)
1. Nerovnice
1. řešení

Zápočtové písemky

3. zápočtová písemka
3. zápočtová písemka - řešení

2. zápočtová písemka
2. zápočtová písemka - řešení

1. zápočtová písemka
1. zápočtová písemka - řešení

Letošní program

Harmonogram s daty jako tabulka

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba

 • zúčastnit se alespoň 50% cvičení (=cca 12 cvičení z 24);
 • úspěšně napsat 3 zápočtové písemky. Každá z písemek bude sestávat ze 3 příkladů, bude na ni 30 minut a je možno při ní používat libovolnou literaturu nebo poznámky, ale žádnou elektroniku. Jednu neúspěšnou písemku bude možné si opravit na konci semestru.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí alespoň 22 cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Sbírky příkladů a něco teorie

 • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
 • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
 • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
 • Techambition - vizualizace a applety, SŠ + derivace
 • HELM Workbooks

Posloupnosti, řady, limity funkcí, derivace, průběh, Taylor

Teorie z Wiki

Úvod - důkazy, indukce, relace

 • Vzorový příklad na indukci
 • Indukce - neřešené příklady na dokazování indukcí
 • Výroky - neřešené příklady na dokazování platnosti jednodušších výroků
 • Množiny - neřešené příklady na dokazování vztahů mezi množinami, obrazy vzory
 • Diskrétka - relace - neřešené příklady na relace ve skriptech k diskrétní matematice

Limity a derivace funkce

Applety

Průběh funkce

L'Hospital, Taylorův rozvoj

Odkazy