Kontakt

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín

Tel.: 221 913 269
Fax: 222 323 390
Mobil: 603 342 735

Email: rokyta@karlin.mff.cuni.cz
Home: www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta

Edited on January 6, 2014 by Rokyta