Ke zkoušce se mohlo hodit:
Tabulka Fourierových transformací
Vlastnosti FT v tabulce
Laplace tabulka.
Laplace vlastnosti.
Jednotková kružnice
Zkouškové písemky doc. Rokyty (vybrané příklady).

Zdroje příkladů

Variační počet:
Optimální rozhodování a řízení
Euler Lagrangian equations
Fyzikální pozadí
First Variation
Calculus of Variations
Pavel Pyrih
Calculus of Variation, Charles, MacCluer

Fourier:
J. Mašek
Další tabulka i s užitečnými vzorci a integrály
Příklady bez postupu
Pár řešených příkladů
Aplikace vlastností

Laplace:
Hyánková, Nováková, Průcha
Kolářová
Kozubek, Lampart - na str. 79 začíná zdůvodnění legálnosti zpětného Laplace
VUT Brno

Řady:
Laurent series
Rezidua, Hamhalter, Tišer
Laurentovy řady, Hamhalter, Tišer

Komplexní funkce:
Fce kompl. proměnné, Hamhalter, Tišer
Pokračování
Integrál C fce
sbírka, E. Kolářová
Fce kompl. proměnné, J. Bouchala
Komplexní funkce pro učitele
Zobrazení komplexních funkcí
Komplexní funkce

Křivkový integrál:
Křivkový a plošný integrál
Z. Šibrava
F. Mošna
Křivkové integrály

Komplexní čísla:
realisticky.cz
FEL ČVUT

Mocninné řady:
M. Dížková - Teorie a užití mocninných řad v R
L. Janoušková - nekonečné řady
E. Složilová - Mocninné řady

Posloupnosti a řady funkcí:
Ondřej Kalenda - archiv příkladů
Ilja Černý, Inteligentní kalkulus
Metody řešení vybraných úloh
ČVUT
tucekweb.info

Co se dělo

13. cvičení - variační počet, úlohy s podmínkou.
12. cvičení - variační počet, úlohy s pevnými konci.
11. cvičení - zpětná Laplaceova transformace pomocí reziduí, diferenciální rovnice.
Videa k Laplaceově transformaci
10. cvičení - Fourierova transformace.
Obrázky Fourierovy transformace
Fourierky v hudbě - na cvičení jsme koukali na stranu 5 a 6.
xkcd k Fourierově transformaci
9. cvičení - Diferenciální rovnice za pomoci Laplace.
8. cvičení - Rezidua, Laplace.
Slíbený textík o tom, proč vypadá reziduum v nekonečnu tak, jak vypadá.
7. cvičení - Izolované singularity, rezidua.
6. cvičení - Začátek Laurentových řad. Počítadlo Laurentových řad
5. cvičení - Integrál komplexní funkce, a prohlédněte si diplomku o grafech funkcí, jsou barevné;)
4. cvičení - Derivace komplexní funkce, holomorfní funkce, souvislá množina.
Cauchy Riemannovy podmínky fungují oběma směry, detaily naleznete v přednášce, tvrzení 2.
3. cvičení - Komplexní funkce.
2. cvičení - Křivkový integrál 1. a 2. druhu, Greenova věta.
Vztahy mezi integrály
Křivky vyplňující prostor
1. cvičení - Opakování komplexních čísel.
Stále funguje i Tutor - chcete-li konzultovat matematickou analýzu, je možno navštívit tutora. Každé úterý od 18:00 v K2.

Odkazy

Stránky předmětu
Stránky přednášejícího