\begin{align} \end{align}

Značení

Zatím jsme hovořili pouze o konkrétních výrocích. Pokud jsme na ně potřebovali odkázat, používali jsme výrazy jako „poslední výrok v tabulce“ a podobně. To je poněkud zdlouhavé a navíc některá pravidla potřebujeme vyjádřit obecně pro všechny výroky. Dohodněme se tedy, že pro značení výroků budeme používat velká tiskací písmena většinou ze  začátku abecedy. Pak můžeme říci, že máme nějaký výrok \(\mathbf{A}\), a pod tímto jménem o něm dále hovořit. A jak zapíšeme, že pravdivostní ohodnocení výroku \(\mathbf{A}\) je \(1\)? Následovně: \(v( \mathbf{A} ) = 1\). Pro označení ohodnocení výroku tedy budeme používat malé \(v\).

Ještě jsme v této kapitole mluvili o negaci výroku. I ta má své značení. Používají se různé značky, my pro negaci výroku \(\mathbf{A}\) budeme používat následující zápis: \(\neg \mathbf{A}\).