\begin{align} \end{align}

Test 1 – Výroky


1. Za výrok lze považovat větu:

 Prvním prezidentem samostatné České republiky byl Václav Havel.

 Počkej tu na Martina!

 Jaká je dnes průměrná cena benzínu v Jihočeském kraji?


2. Za výrok lze považovat zápis:

 24 : 4 = 5

 24 : 4 = 3

 4\(x\) = 15


3. Uvažujme výrok: „Hlavním městem České republiky protéká Dunaj.“ Jeho pravdivostní ohodnocení je:

 1

 0

 Věta není výrokem.


4. Negaci výroku \(\mathbf{A}\) značíme:

 \(\mathbf{A}\)

 ¬\(\mathbf{A}\)

 v(\(\mathbf{A}\))

 Jiným způsobem.


5. Uvažujme výrok: „Nejvyšší hora České republiky je Sněžka.“ Jeho negací je:

 Nejvyšší hora České republiky je Praděd.

 Není pravda, že nejvyšší hora České republiky je Sněžka.

 Nejvyšší hora České republiky není Sněžka.


6. Výrokem není věta:

 Zedník staví dům.

 Na cestě byly kameny.

 V obývacím pokoji visí obraz.

 Mezinárodní soustava jednotek SI popisuje 7 základních fyzikálních jednotek.


7. Negací výroku „4 + 5 = 10“ je:

 4 + 5 = 10

 ¬(4 + 5 = 10)

 4 + 5 ≠ 10

 4 + 5 = 9