...

Vítejte na portálu středoškolské matematikyUniverzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky

 

 

O projektu

Cílem projektu je vytvoření komplexního portálu středoškolské matematiky, který má sloužit jako interaktivní výuková pomůcka pro středoškolské studenty i jejich učitele. Jeho hlavní výhodou má být rozsah učiva a pečlivá příprava materiálů z hlediska věcné správnosti i vhodné didaktické výstavby pod vedením zkušených odborníků.

Problematická implementace matematických výrazů v jazyce HTML je vyřešena pomocí technologie jsMath a MathJax.

Vývoj portálu byl v roce 2010 podporován rozvojovým projektem MŠMT č. 14/38 Podpora informačních center a spolupráce se středními školami i veřejností na MFF UK a v roce 2011 rozvojovým projektem MŠMT č. 14/9 Zvyšování kvality studia na MFF UK, dílčí části Homo Mathematicus.