\begin{align} \end{align}

Negace ekvivalence

Aby ekvivalence byla nepravdivá, musí se lišit ohodnocení dílčích výroků. To ale nedokážeme zachytit tak jednoduchými výroky, jakými jsme se dosud zabývali, a proto si toto téma ponecháme do příští kapitoly, kde se takovými výroky budeme zabývat.