\begin{align} \end{align}

Úvod

Tyto stránky vznikly jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím smyslem je stát se doplňkovým materiálem, který pomůže středoškolským studentům proniknout do základů matematické logiky. Matematická logika někdy bývá na středních školách odsouvána jako obtížné neoblíbené učivo, při němž se „nepočítá“. O to větší se však stává propast mezi středoškolským a vysokoškolským pojetím matematiky. Pro studenta přicházejícího na vysokou školu je pak jazyk vět, definic a důkazů naprosto nesrozumitelný a snaha jej pochopit mu brání v soustředění na vlastní učivo.

Tyto stránky nebyly koncipovány jako náhrada učitele nebo učebnice, ale jako materiál, který je bude doplňovat. Web je možné použít při samotné výuce základů matematické logiky, ale také při přípravě k maturitě, popř. jako opakování při přechodu na vysokou školu.

Výklad je rozdělen do sedmi kapitol (obsahujících vždy ještě několik podkapitol), které pokrývají učivo od zavedení pojmu výrok až po důkazy a nevynechávají ani práci s množinami a s Vennovými diagramy. Tato výkladová část je doplněna pěti testy, které pokrývají témata prvních šesti kapitol (látka z druhé a třetí kapitoly je spojena do jednoho testu). Sedmá kapitola není doplněna testem, neboť vyhodnocování důkazových úloh lze jen obtížně provádět touto formou. Místo testů jsou v závěru této kapitoly uvedeny úlohy k procvičení s úplným nebo alespoň naznačeným postupem řešení.

V testech jsou dostupné tři typy otázek: s výběrem jedné správné odpovědi (obvykle varianty označené „kroužkem“), výběrem více správných odpovědí (obvykle varianty označené „čtverečkem“) a s odpovědí zadáním čísla (výsledku). Po vyhodnocení testu jsou k dispozici správná řešení jednotlivých úloh. Testy se generují náhodně z databáze, pro každou otázku existuje několik variant, proto se při opětovném spuštění testu některé otázky změní, což umožňuje test několikrát opakovat.

\(\mathbf{A}\) Stránky jsou navrženy jako snadno škálovatelné, proto není vyloučeno rozšíření o další kapitoly, testy a funkce.