\begin{align} \end{align}

Shrnutí

Vztah nebo operace Značení Symbolické vyjádření Vennův diagram
Podmnožina množiny \(B \subseteq A\) \(B \subseteq A\) \(\Leftrightarrow\) [\(\forall (x \in U)\): \(\mathrm{x\in B}\Rightarrow \mathrm{x\in A}\)] B je podmnožinou A
Rovnost množin \(A\) = \(B\) \(A\) = \(B\) \(\Leftrightarrow\) [\(B \subseteq A\) \(\wedge\) \(A \subseteq B\)] Množina A je rovna množině B
Průnik množin \(A \cap B\) \(A \cap B\) = {\(x\)\(\in\)\(U\); \(x\in A \wedge x\in B\)} Průnik množin A a B
Sjednocení množin \(A\cup B\) \(A\cup B\) = {\(x\)\(\in\)\(U\); \(\mathrm{x\in A}\vee \mathrm{x\in B}\)} Sjednocení množin A a B
Rozdíl množin \(A \setminus B\) \(A \setminus B\) = {\(x\)\(\in\)\(U\);  \(x\in A \wedge x\notin B\)} Rozdíl množin A a B
Doplněk množiny
(vzhledem k základní množině \(U\))
\(A'\) \(A'\) = {\(x\)\(\in\)\(U\); \(x\)\(\notin\)\(A\)} Doplněk množiny A