\begin{align} \end{align}

Shrnutí

Typ důkazu Dokazovaný výrok Schéma postupu důkazu
Přímý důkaz jednoduchého výroku \(\mathbf{B}\) Vyjdeme z pravdivého výroku \(\mathbf{A}\) a vytvoříme řetězec pravdivých implikací \(\mathbf{A}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{C}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{D}\) \(\Rightarrow\) … \(\Rightarrow\) \(\mathbf{B}\).
Přímý důkaz implikace \(\mathrm{\mathbf{A}}\Rightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) Předpokládáme, že platí \(\mathbf{A}\) a vytvoříme řetězec pravdivých implikací \(\mathbf{A}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{C}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{D}\) \(\Rightarrow\) … \(\Rightarrow\) \(\mathbf{B}\).
Důkaz jednoduchého výroku sporem \(\mathbf{B}\) Předpokládáme, že platí ¬\(\mathbf{B}\) a vytvoříme řetězec pravdivých implikací ¬\(\mathbf{B}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{C}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{D}\) \(\Rightarrow\) … \(\Rightarrow\) \(\mathbf{B}\) nebo ¬\(\mathbf{B}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{C}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{D}\) \(\Rightarrow\) … \(\Rightarrow\) \(\mathbf{A}\), kde \(\mathbf{A}\) je nepravdivý výrok.
Důkaz obměněnou implikací \(\mathrm{\mathbf{A}}\Rightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) Přímým důkazem dokážeme implikaci \(\mathrm{¬\mathbf{B}}\Rightarrow \mathrm{¬\mathbf{A}}\)
Důkaz implikace sporem \(\mathrm{\mathbf{A}}\Rightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) Předpokládáme platnost konjunkce \(\mathbf{A} \wedge ¬\mathbf{B}\) a odvodíme spor podobně jako u důkazu jednoduchého výroku sporem.
Důkaz matematickou indukcí \(\forall (n \in \mathbb{N})\), \(n\) ≥ \(n\)\(_0\): \(\mathbf{A}\)(\(n\)) První krok: dokážeme \(\mathbf{A}\)(\(n\)\(_0\)).
Druhý krok: dokážeme \(\forall (k \in \mathbb{N})\): \(\mathbf{A}\)(\(k\)) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{A}\)(\(k + 1\)).