\begin{align} \end{align}

Shrnutí

Výrok Negace výroku
\(\mathbf{A}\) \(\neg\mathbf{A}\)
\(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}\) \(\mathrm{\neg\mathbf{A}}\vee \mathrm{\neg\mathbf{B}}\)
\(\mathrm{\mathbf{A}}\vee \mathrm{\mathbf{B}}\) \(\neg\mathbf{A} \wedge \neg\mathbf{B}\)
\(\mathrm{\mathbf{A}}\Rightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) \(\mathbf{A} \wedge \neg\mathbf{B}\)