\begin{align} \end{align}

Negace výroků s logickými spojkami

Nadpis v hlavním menu (tj. „Negace logických spojek“) není přesný, negace totiž děláme pro výroky, nikoli pro spojky. Budeme se zabývat tím, jak znegovat výroky, které vznikly spojením nějakých dílčích výroků pomocí logických spojek.

První možností je celý výrok uzavřít do závorek a před ně vložit znak negace (to bychom mohli srovnat s vložením formulace „není pravda, že“ před výrok). My ale budeme chtít znát přesnější vyjádření pomocí spojek, které jsme se už naučili. Budeme chtít vyrobit zcela nový výrok, který bude popírat ten původní. Existuje několik cest, jak se dostat k jeho vyjádření. My se pokusíme vyčíst vztahy z definic spojek a ověříme si naše poznatky pomocí tabulek pravdivostních hodnot. Pokud najdeme negaci, musí – jak již víme – splňovat následující podmínku: Pro libovolné ohodnocení dílčích výroků je pravdivostní hodnota negace opačná než pravdivostní hodnota původního výroku.