\begin{align} \end{align}

Shrnutí

Název kvantifikátoru Značení Čtení Negace
Obecný kvantifikátor \(\forall\) „Pro každé…“ \([\)\(\forall (x \in M)\): \(\mathbf{A}\)\((x)]\)
\(\Leftrightarrow\)
 \(\exists (x \in M)\): \(\neg\)\(\mathbf{A}\)\((x)\)
Existenční kvantifikátor \(\exists\) „Existuje…“ \(\neg[\)\(\exists (x \in M)\): \(\mathbf{A}\)\((x)]\)
 \(\Leftrightarrow\)
\(\forall (x \in M)\): \(\neg\)\(\mathbf{A}\)\((x)\)