\begin{align} \end{align}

Pravdivostní ohodnocení výroku

Když o nějakém výroku výroku řekneme, že je pravdivý nebo nepravdivý, znamená to, že jsme tomuto výroku přiřadili pravdivostní ohodnocení.

Definice

Pravdivostní ohodnocení výroku říká, zda je výrok pravdivý či nepravdivý.

Často se pro zkrácení zápisu používá číselné vyjádření pravdivostního ohodnocení, tedy číslo 1 pro pravdu a číslo 0 pro nepravdu. Proč vůbec něco takového děláme? Především se nám to bude hodit později, ale už teď si můžeme ukázat příklad použití (byť trochu umělý). Uvažujme větu:

„V Dolních Dunajovicích právě teď prší.“

U takové věty umíme jistě rozhodnout, zda je nebo není pravdivá (stačí si do uvedené vesnice zavolat), a můžeme ji tedy považovat za výrok. Ale jeho pravdivost se mění podle počasí. Pokud bychom s tímto výrokem měli dále pracovat, potřebovali bychom vědět, zda je či není pravdivý. Pro snadný záznam této skutečnosti se hodí právě pravdivostní ohodnocení. Ukažme si několik dalších příkladů zápisu pravdivostního ohodnocení číslem, tentokrát výroků, jejichž pravdivostní hodnota se nemění:

Trzení: Ohodnocení:
„Na státní vlajce České republiky je modrý trojúhelník.“ 1
„Slovo rostlina označuje totéž, co slovo živočich.“ 0
„Evropská unie má více než 15 členských zemí.“ 1
„Československá televize začala vysílat v roce 1953.“ 1
„Nejvyšší povolená rychlost vozidel v obci je v ČR stanovena na 90 km/h.“ 0
„Demokracie je totalitní zřízení.“ 0
„Posvátnou knihou muslimů je Korán.“ 1
„Číslo 3 patří do množiny reálných čísel.“ 1
„\(5{,}12 = 18{,}1\)“ 0
„\(-5 + 3 < 154\)“ 1
„Přičtení stejného čísla k oběma stranám rovnice je ekvivalentní úpravou.“ 1