\begin{align} \end{align}

Složitější výroky

Složené výroky nemusí obsahovat jen jedinou spojku, ale mohou být mnohem složitější. I u takových výroků často potřebujeme odhalit, zda jsou pravdivé či nepravdivé. V této kapitole si ukážeme, jak na to. Na závěr si předvedeme, že některé logické spojky lze nahradit kombinací negace a jiných spojek.