\begin{align} \end{align}

Vennovy diagramy pro vyšší počty množin

Zatím jsme si ukázali Vennův diagram pro dvě a pro tři množiny, zároveň jsme si řekli, že Vennův diagram lze nakreslit pro libovolný konečný počet množin. Pokud budeme chtít vytvořit Vennův diagram pro více než 3 množiny, nemůžeme již množiny zachycovat pouze pomocí kruhů, ale musíme použít i jiné tvary, resp. části roviny vymezené složitějšími uzavřenými křivkami. Existují algoritmy, jak vytvořit Vennův diagram pro libovolný konečný počet množin, my se zde ale omezíme pouze na ukázku příkladů, jak mohou vypadat diagramy pro čtyři a pět množin. Je také dobré si uvědomit, že při větším počtu množin se Vennův diagram díky velké nepřehlednosti stává jen obtížně použitelným.

Vennův diagram pro 4 množiny
Vennův diagram pro čtyři množiny zkonstruovaný z diagramu pro tři množiny (zeleně je zvýrazněna „čtvrtá“ množina)

Vennův diagram pro 4 množiny
Jiný Vennův diagram pro čtyři množiny

Vennův diagram pro 4 množiny
Další Vennův diagram pro čtyři množiny

Vennův diagram pro 5 množiny
Vennův diagram pro pět množin (oranžově zakreslena „pátá“ množina)