\begin{align} \end{align}

Negace implikace

Uvažujme následující implikaci: \(\mathbf{A}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{B}\).

Kdy je tato implikace nepravdivá? To už víme – když:

Výrok \(\mathbf{A}\) je pravdivý a současně výrok \(\mathbf{B}\) je nepravdivý (neboli platí výrok \(\mathbf{A}\) a negace výroku \(\mathbf{B}\)).

Opět stačí přepsat v řeči symbolů: \(\mathbf{A} \wedge \neg\mathbf{B}\). Správnost můžeme také ověřit tabulkou:

\(\mathbf{A}\) \(\mathbf{B}\) \(\neg\mathbf{A}\) \(\neg\mathbf{B}\) \(\mathbf{A}\) \(\Rightarrow\) \(\mathbf{B}\) \(\mathbf{A}\) \(\wedge\) \(\neg \mathbf{B}\)
1 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0

Uvažujme výrok:

Jestliže číslo 10 je celé číslo, pak číslo 10 je reálné číslo.

Jeho negací bude výrok:

Číslo 10 je celé číslo a současně číslo 10 není reálné číslo.