Vlastnosti mocninných funkcí s celým, záporným exponentem

\(n\) je sudé \(n\) je liché
Rovnice \(y=x^{-n}\)
\(D(f)\)  \(\mathbb R-\{0\}\)
\(H(f)\)  \((0;\infty)\) \((-\infty;0)\cup(0;\infty)\)
Rostoucí, klesající Rostoucí na intervalu \((-\infty;0)\), klesající na intervalu \((0;\infty)\). Klesající na intervalu \((-\infty;0)\) a klesající na intervalu \((0;\infty)\). Není však klesající na celém definičním oboru.
Sudá, lichá Sudá. Lichá.
Prostá Není prostá. Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Omezená zdola. Není omezená.