Nyní následuje několik úloh z této kapitoly. Na každou otázku je nutné odpovědět, aby bylo možno přejít k další otázce. Každá odpověď je hned vyhodnocena a v případě, že byla odpověď chybná, se pokusíme vysvětlit, v čem spočívala chyba.