Lineární funkce

Co to vlastně znamená 'lineární'? Toto slovo pochází z latinského linea, což označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis lineární funkce je \(f:y=ax+b\). Pomocí koeficientů \(a\) a \(b\) můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde graf protne osu \(y\).

Definice

Lineární funkce je každá funkce \(f\) na množině \(\mathbb R\) (\(D(f)=\mathbb R\)), která je dána předpisem

\(f:y=ax+b\),

kde \(a\) a \(b\) jsou reálná čísla.

Prvním speciálním případem lineární funkce je funkce s koeficientem \(a=0\), tj. funkce

\(f:y=b\),

kterou nazýváme konstantní funkce.

Druhým speciálním případem lineární funkce je funkce s koeficientem \(b=0\wedge a\ne 0\), tj. funkce

\(f:y=ax\),

kterou nazýváme přímá úměrnost.

V následujícím appletu je možné ověřit vliv koeficientů \(a\) a \(b\) na výsledný graf. Budete-li pohybovat posuvníky pro jednotlivé koeficienty, pak uvidíte rovnici dané funkce a zároveň i graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký vliv mají koeficienty \(a\) a \(b\).

Graf \(f:y=ax+b\)
Vliv koeficientu \(a\) Zobrazit řešení
Vliv koeficientu \(b\) Zobrazit řešení