Příklady

1. Nakreslete grafy funkcí:

a)\(f:y=x^4\)Zobrazit řešení
b)\(f:y=x^7\)Zobrazit řešení
c)\(f:y=\sqrt{x}\)Zobrazit řešení
d)\(f:y=\sqrt[7]{x}\)Zobrazit řešení
e)\(f:y=x^{-1}\)Zobrazit řešení
f)\(f:y=x^{-2}\)Zobrazit řešení
g)\(f:y=\frac{1}{x^7}\)Zobrazit řešení


2. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé:

a)\((-0,8)^3<(0,2)^3\)Zobrazit řešení
b)\((-1,2)^4<(0,8)^4\)Zobrazit řešení
c)\((7,2)^{-3}<(3,4)^{-3}\)Zobrazit řešení
d)\((-2,6)^{-6}>(1,7)^{-6}\)Zobrazit řešení
e)\((0,6)^{1/2}>(0,9)^{1/2}\)Zobrazit řešení


3. V továrně na hračky se vyrábějí ze dřeva (s hustotou \(\varrho=0,6\ \mathrm{g}\cdot \mathrm{cm}^{-3}\)) kostky tvaru krychle.

a)Zapište funkci, která vyjadřuje závislost hmotnosti \(m\) kostky na délce \(a\) její hrany.Zobrazit řešení
b)Jaká bude hmotnost kostky při délce hrany 4 \(\mathrm{cm}\)?Zobrazit řešení
c)Kolikrát se zvětší hmotnost kostky, zdvojnásobí-li se délka její hrany?Zobrazit řešení


4. Zjednodušte dané výrazy:

a)\(2^2\cdot2^3\cdot2^4\)Zobrazit řešení
b)\(3^7\cdot3^4\cdot3^5\)Zobrazit řešení
c)\(4^2\cdot2^4\cdot8^3\)Zobrazit řešení
d)\(3^2\cdot9^6\cdot27^5\)Zobrazit řešení


5. Zjednodušte dané výrazy:

a)\(x^3\cdot x^2\cdot x\)Zobrazit řešení
b)\(\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt[4]{x}\cdot\sqrt[6]{x}\)Zobrazit řešení
c) \(x^2\cdot\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x^2}\)Zobrazit řešení
d) \(\frac{x^2}{x^7}\)Zobrazit řešení
e)\(\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[9]{x}}\)Zobrazit řešení
f)\(\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[2]{x^9}}\)Zobrazit řešení