Vlastnosti mocninných funkcí s převrácenou hodnotou přirozeného čísla v exponentu

\(n\) je kladné \(n\) je záporné
Rovnice \(f:y=x^{1/n}\) 
\(D(f)\)  \(\langle 0;\infty)\) \((0;\infty)\)
\(H(f)\)  \(\langle 0;\infty)\) \((0;\infty)\)
Rostoucí, klesající Rostoucí. Klesající.
Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá. Není ani sudá, ani lichá.
Prostá Je prostá. Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Omezená zdola. Omezená zdola.