Příklady

 1. Nakreslete grafy funkcí:
  a)\(f:y=2^x\)Zobrazit řešení
  b)\(f:y=\left(\frac{1}{2}\right)^x\)Zobrazit řešení
  c)\(f:y=\left(\frac{1}{2}\right)^{-x}\)Zobrazit řešení
  d)\(f:y=2^{-x}\)Zobrazit řešení
 2. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé
  a)\((0{,}4)^{1{,}6}<(0{,}4)^{1{,}8}\)Zobrazit řešení
  b)\((4)^{-2}<(4)^2\)Zobrazit řešení
  c)\((0{,}1)^{-3}<(0{,}1)^{2}\)Zobrazit řešení
 3. Určete, jakou částku budeme mít na účtu, když si uložíme 20 000 Kč na 5 let při 2% úroku p.a. (per annum znamená za rok). Jedná o jednoduché úročení, tj. úroky se počítají pouze z vložené částky. Neuvažujte daň z úroků. Zobrazit řešení
 4. Určete, jakou částku budeme mít na účtu, když si uložíme 20 000 Kč na 5 let při 2% úroku p.a. Jedná se o složené úročení, tzn. úroky se přičítají k již dosažené částce a spolu s ní se dále úročí. Neuvažujte daň z úroků. Zobrazit řešení
 5. Závislost tlaku \(p\) na nadmořské výšce \(h\) (v km) lze vyjádřit vztahem \(p=p_0\cdot0,88^h\), \(p_0\) je tlak v nadmořské výšce 0 metrů, \(p_0\dot{=}1\ 013\) hPa.
  1. Vypočtěte tlak vzduchu v nadmořské výšce 800 m; 3 000 m. Zobrazit řešení
  2. Vypočtěte tlak vzduchu na vrcholu těchto hor: Sněžka, Smrk v Jizerských horách, Mont Everest, K2. K zjištění výšek těchto hor můžete použít např. http://www.zemepis.com/hory.php a http://www.celysvet.cz/hory-cr.php. Zobrazit řešení
 6. Nakreslete grafy funkcí:
  a)\(f:y=\log_2x\)Zobrazit řešení
  b)\(f:y=\log_{0.5}x\)Zobrazit řešení
  c)\(f:y=\frac{1}{\log_x2}\)Zobrazit řešení
 7. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé
  a)\(\log_{0,5}2<\log_{0,5}3\)Zobrazit řešení
  b)\(\log_45<\log_47\)Zobrazit řešení
  c)\(\log_{0,1}2 <\log_{0,1}4\)Zobrazit řešení
 8. Určete, po kolika letech bude na účtu částka vyšší než 1 200 000 Kč, jestliže si uložíme částku 1 000 000 Kč při 2% úroku p.a. Jedná se o složené úročení, tzn. úroky se přičítají k již dosažené částce a spolu s ní se dále úročí. Úrok se na účet připisuje vždy na konci roku. Neuvažujte daň z úroků. Zobrazit řešení
 9. Snažíme se vylézt na nejvyšší horu Kavkazu – Elbrus (5 642 m), je mlha, a proto jediné na co se můžeme spolehnout v určení nadmořské výšky je barometr, který ukazuje 530 hPa. Určete, kolik výškových metrů nám ještě zbývá k tomu, abychom se dostali na vrchol. Použijte vzorec z příkladu 5. Zobrazit řešení