Vlastnosti mocninných funkcí s přirozeným exponentem

\(n\) je sudé \(n\) je liché
Rovnice \(y=x^n\)
\(D(f)\)  \(\mathbb R\)
\(H(f)\)  \(\langle 0;\infty)\) \(\mathbb R\)
Rostoucí, klesající Klesající na intervalu \((-\infty;0\rangle\), rostoucí na intervalu \(\langle 0;\infty)\). Rostoucí na celém definičním oboru.
Sudá, lichá Sudá. Lichá.
Prostá Není prostá. Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Omezená zdola. Není omezená.

Poznámka

S dvěma případy mocninných funkcí jsme se již setkali v kapitole o lineárních funkcích (\(n=1\)) a v kapitole o kvadratických funkcích (\(n=2\)).