V následujících čtyřech úlohách bude Vaším úkolem správně přiřadit ke grafu funkce její funkční předpis, a v dalších čtyřech úlohách správně přiřadit funkčnímu předpisu graf. Každou odpověď si dobře promyslete, protože volbu nelze měnit. V případě chybné odpovědi bude ukázána a zdůvodněna správná odpověď.