Mocninné funkce s nulovým exponentem

V předchozích odstavcích jsme se snažili vyhnout exponentu \(n=0\). Víme, že libovolné nenulové číslo umocněné na nulu je rovno jedné.

Pro \(x\in\mathbb R-\{0\}\) platí:

\(x^0=1\).

Funkce \(f:y=x^0\) má tedy definiční obor \(D(f)=R-\{0\}\), její funkční hodnota je na celém \(D(f)\) rovna jedné.


Funkce x^0