Vlastnosti mocninných funkcí s racionálním exponentem

\(n\) je záporné \(n\) je kladné
Rovnice \(y=x^n\) (\(n=\frac{l}{m},\ l\in\mathbb Z-\{0\}\) a \(m\in\mathbb N\))
\(D(f)\)  \((0;\infty)\)
\(H(f)\)  \((0;\infty)\)
Rostoucí, klesající Klesající. Rostoucí.
Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá.
Prostá Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Omezená zdola.