V následujících pěti úlohách bude Vaším úkolem správně přiřadit ke grafu funkce její předpis a v dalších čtyřech úlohách správně přiřadit k předpisu funkce její graf. Každou odpověď si dobře promyslete, protože volbu nelze měnit. V případě chybné odpovědi bude ukázána a zdůvodněna správná odpověď.