Mocninné funkce s přirozeným exponentem

V následujícím appletu je možné ověřit vliv exponentu \(n\) na výsledný graf mocninné funkce. Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte rovnici dané funkce a zároveň i její graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký vliv má exponent \(n\).

Vliv exponentu \(n\) Zobrazit řešení

Z toho, jaký vliv má exponent \(n\) na průběh grafu funkce je zřejmé, že mocninné funkce s přirozeným exponentem můžeme dále rozdělit na

  • mocninné funkce se sudým exponentem a
  • mocninné funkce s lichým exponentem.

Podle tohoto dělení si uvedeme i vlastnosti mocninných funkcí s přirozeným exponentem.