Vlastnosti lineárních lomených funkcí (kde \(k\ne0\) a \(l=m=0\))

Vlastnosti lineárních lomených funkcí (kde \(k \ne 0\) a \(l+m \ne 0\), pouze jeden z koeficientů \(l\), \(m\) může být nulový)

\(k\) je kladné \(k\) je záporné
Rovnice \(y=\frac{k}{x}\) 
\(D(f)\)  \((-\infty;0)\cup(0;\infty)\) 
\(H(f)\)  \((-\infty;0)\cup(0;\infty)\) 
Rostoucí, klesající Klesající na intervalu \((-\infty;0)\), klesající na intervalu \((0;\infty)\). Rostoucí na intervalu \((-\infty;0)\), rostoucí na intervalu \((0;\infty)\).
Sudá, lichá Lichá.
Prostá Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Není omezená.

Vlastnosti lineárních lomených funkcí (kde \(k \ne 0\) a \(l+m \ne 0\), pouze jeden z koeficientů \(l\), \(m\) může být nulový)

\(k\) je kladné \(k\) je záporné
Rovnice \(y=m+\frac{k}{x+l}\) 
\(D(f)\)  \((-\infty;-l)\cup(-l;\infty)\) 
\(H(f)\)  \((-\infty;m)\cup(m;\infty)\) 
Rostoucí, klesající Klesající na intervalu \((-\infty;-l)\), klesající na intervalu \((-l;\infty)\). Rostoucí na intervalu \((-\infty;-l)\), rostoucí na intervalu \((-l;\infty)\).
Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá.
Prostá Je prostá.
Periodická Není periodická.
Omezenost Není omezená.