Příklady

 1. Je dán předpis funkce \(g:y=-2x+5\).
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  \(A=[-2;5]\)  Zobrazit řešení 
  \(B=[5;-2]\)  Zobrazit řešení 
  \(C=[0;5]\)  Zobrazit řešení 
  \(D=[2;1]\)  Zobrazit řešení 
  \(E=[1;3]\)  Zobrazit řešení 
 2. Je dán předpis funkce \(f:y=3x-2\).
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  \(A=[3;-2]\)  Zobrazit řešení 
  \(B=[3;7]\)  Zobrazit řešení 
  \(C=[-2;3]\)  Zobrazit řešení 
  \(D=[-2;-8]\)  Zobrazit řešení 
  \(E=[0;-2]\)  Zobrazit řešení 
 3. Načrtněte graf funkce \(f\), která je zadána předpisem \(f:x=-2x+3\). Zobrazit řešení

 4. Z grafu funkce \(f\) určete její předpis: Zobrazit řešení

  Lineární funkce

 5. Načrtněte graf funkce \(f\), která je zadána předpisem \(f:y=2x-2; D(f)=\langle 0;3)\). Zobrazit řešení

 6. Z grafu funkce \(g\) určete její předpis: Zobrazit řešení

  Lineární funkce

 7. Načrtněte graf funkce \(g\), která je zadána předpisem \(g:y=-1,5\). Zobrazit řešení

 8. Určete, které z následujících předpisů jsou předpisem lineární funkce.
  \(h:y=0,4x-2\) Zobrazit řešení 
  \(g:y=5x\) Zobrazit řešení 
  \(f:y=3x-x^2\) Zobrazit řešení 
  \(h:y=\sqrt{3}x-\sqrt{5}\) Zobrazit řešení 
  \(f:y=\sqrt{5}\) Zobrazit řešení 
 9. Graf lineární funkce je zadán dvěma body \(A=[1;1]\), \(B=[-3;-1]\). Načrtněte graf lineární funkce a určete její předpis. Zobrazit řešení
 10. Mobilní operátor nabízí dva tarify \(T_{150}\) a \(T_0\). Pro tarif \(T_0\) není nutné zaplatit měsíční paušál a za minutu telefonování zaplatíme 10 Kč. Pro tarif \(T_{150}\) musíme měsíčně zaplatit 150 Kč a za každou minutu telefonování zaplatíme 4 Kč. Určete, pro kolik provolaných minut měsíčně je výhodnější tarif \(T_0\). Zobrazit řešení
   Měsíční poplatekSazba za 1 min
  \(T_0\)  0 Kč10 Kč
  \(T_{150}\)150 Kč 4 Kč
 11. Města Tábor a Votice jsou od sebe vzdálena 30 km. Ve stejný okamžik vyjede z Tábora autobus \(A_1\) a z Votic autobus \(A_2\). Rychlost autobusu \(A_1\) je 40 km/h, rychlost autobusu \(A_2\) je 60 km/h (předpokládejme, že se pohybují rovnoměrně). Určete, jak daleko od Tábora se tyto autobusy potkají. Zobrazit řešení