Ze základní školy víme, že pro všechna \(x\in\mathbb R\) a pro všechna \(n\in\mathbb N\) (kde množina \(\mathbb N=\{1,2,3,\dots\}\)) platí vztah

\(x^n=\underbrace{x\cdot x\cdot\dots\cdot x}_{n-\mathrm{krát}}\)

\(x\) nazýváme základ mocniny (mocněnec) a \(n\) exponent (mocnitel).

Dále známe základní pravidla pro počítání s mocninami s přirozeným exponentem.
Pro \(x,x_1,x_2\in\mathbb R\) a \(m,n\in\mathbb N\) platí:

\(0^n=0\)

\(1^n=1\)

\((-1)^{2n}=1\)

\((-1)^{2n-1}=-1\)

\(x^n\cdot x^m=x^{m+n}\)

\((x^m)^n=x^{m\cdot n}\)

\(\frac{x^m}{x^n}=x^{m-n}\),  kde  \(m>n\)

\((x_1\cdot x_2)^n=x_1^n\cdot x_2^n\)

\(\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^n=\frac{x_1^n}{x_2^n}\),  pro  \(x_2\)≠\(0\)