Literatura

 1. Odvárko O. (1994): Matematika pro gymnázia – funkce. Prometheus, Praha.
 2. Odvárko O. (1997): Matematika pro gymnázia - funkce, Sbírka úloh. Prometheus, Praha.
 3. Odvárko O., Robová J. (2005): Finanční matematika s kalkulačkami CASIO. Prometheus, Praha.
 4. Odvárko O., Troják J., Pradlová J., Gergelitsová Š. (2000): Funkce a rovnice s kalkulačkou CASIO. Prometheus, Praha.
 5. Petáková J. (2003): Matematika. Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha.
 6. Bartsch H. (1983): Matematické vzorce. SNTL, Praha.
 7. Herout P. (2001): JAVA grafické uživatelské prostředí a čeština. Kopp, České Budějovice.
 8. Chapman S. J. (2001): Začínáme programovat v jazyce JAVA. Computer press, Praha.
 9. Rybička J. (2003): LaTeX pro začátečníky. Konvoj, Brno.
 10. Škultéty R. (2001): JavaScript, programujeme internetové aplikace. Computer press, Praha.
 11. Odvárko O., Kadleček J. (2001): Matematika pro 9. ročník základní školy – funkce, podobnost, goniometrické funkce. Prometheus, Praha.
 12. Polák J. (2003): Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, Praha.