Funkce složená

Jak víme z předchozího textu, tak argument funkce, stejně jako funkční hodnota, jsou reálná čísla. Můžeme tedy funkční hodnotu jedné funkce \(g\) dosadit jako argument do jiné funkce, např. funkce \(f\). Takto vznikne nová funkce \(h:y=f(g(x))\). Tato nová funkce se nazývá složená funkce.

Definice

Máme funkci \(f:y=f(u)\) s definičním oborem \(D(f)\) a funkci \(g:u=g(x)\) s oborem hodnot \(H(g)\). Jestliže je \(H(g)\subset D(f)\), pak funkci \(h:y=f(g(x))\) nazveme složenou funkcí (někdy píšeme též \(h=f\circ g\)).

Poznámka

Je třeba si uvědomit, že skládání funkcí není komutativní. Tedy, že funkce \(h_1=f\circ g\) je obecně různá od funkce \(h_2=g\circ f\).

Příklady

  1. Máme dány dvě funkce \(f:y=|u|\) a \(g:u=x^3-1\). Napište předpis složené funkce \(h_1:y=f(g(x))\), případně se pokuste načrtnout graf. Zobrazit řešení
  2. Máme dány dvě funkce \(f:y=u^3-1\) a \(g:u=|x|\). Napište předpis složené funkce \(h_2:y=f(g(x))\), případně se pokuste načrtnout graf. Zobrazit řešení
  3. Máme dány dvě funkce \(f:y={1\over 2}u-1\) a \(g:u=2x+2\). Napište předpis složené funkce \(h:y=f(g(x))\), případně se pokuste načrtnout graf. Zobrazit řešení