V následujících šesti úlohách bude Vaším úkolem správně přiřadit ke grafu funkce její předpis, a v dalších šesti úlohách správně přiřadit funkčnímu předpisu graf. Každou odpověď si dobře promyslete, protože volbu nelze měnit. V případě chybné odpovědi bude ukázána a zdůvodněna správná odpověď.