Funkce absolutní hodnota

Funkce absolutní hodnota je poměrně jednoduchá. Pro nezáporné argumenty je tato funkce totožná s funkcí \(f:y=x\) a pro záporné argumenty je tato funkce totožná s funkcí \(f:y=-x\).

Definice

Funkce absolutní hodnota je taková funkce \(f\), jejíž funkční hodnota je

  • \(f(x)=x\) pro \(x\geq 0\) a
  • \(f(x)=-x\) pro \(x\lt 0\).

Funkci absolutní hodnota zapisujeme \(f:y=|x\!|\).

Absolutní hodnota
Graf \(f:y=|x\!|\)